Info o projektu

Kraj morawsko-śląski realizuje wspólnie z partnerami z Województwa Opolskiego projekt "Transgraniczna sieć współpracy na rzeć rozwóju biznesu i rynku pracy", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska 2007 - 2013.

Projekt ma na celu promowanie współpracy i maksymalizacji potencjału czeskich i polskich przedsiębiorców na terenie przygranicznym. Na podstawie tego projektu jest stworzenie sieci przedsiębiorców zainteresowanych przedsiębiorstw i współpracy w sąsiednim kraju.

Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie więzi pomiędzy przedstawicielami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz sektora publicznego. Dzięki skutecznej wymiany informacji, doświadczeń, tworzenie nowych partnerstw,  regularny dialog między wszystkimi podmiotami we współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim wzmocni konkurencyjność i wymiany gospodarczej.

Planowane rezultaty projektu:

1. Analiza transgranicznej działalności gospodarczej

2. Konferencja Projektu

3. spotkania B2B po obu stronach granicy

4. Tworzenie i spotkania grup tematycznych

5. Strona internetowa i forum dla przedsiębiorców

6. Podręcznik Informacje dla przedsiębiorców na granicy czesko-polskiej

7. Kurs języka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish