Info o projektu

Moravskoslezský kraj realizuje spolu s partnery z Opolského vojvodství projekt „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013.

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce a maximální využití potenciálu českých a polských podnikatelů na přeshraničním území. Na základě tohoto projektu má vzniknout síť podnikatelů se zájmem o podnikání a spolupráci v sousední zemi.

Projekt si klade za cíl rozvíjet hospodářskou spolupráci na česko-polské hranici prostřednitvím posílení vazeb mezi zástupci sektoru mikro,malých a středních podniků, institucemi podnikatelského prostředí a veřejným sektorem. Díky efektivní výměně informací, zkušeností, vzniku nových partnerství a pravidelnému dialogu všech aktérů hospodářské spolupráce v česko-polském příhraničí dojde k posílení konkurenceschopnosti a hospodářské výměny.

 

Plánované výstupy projektu:

1.     Analýza přeshraničních hospodářských aktivit

2.     Projektové konference

3.     B2B setkání na obou stranách hranice

4.     Vznik a zasedání tematických skupin

5.     Vznik webových stránek a fóra pro podnikatele

6.     Informační manuál pro podnikatele na česko-polské hranici 

7.     Jazykový kurz

 

 

 

Czech