B2B setkání

B2B setkání českých a polských podnikatelů

Cílem těchto B2B setkání je umožnit firmám a institucím rychlou a efektivní výměnu informací o jejich činnosti a navázání prvního osobního kontaktu, který v nejlepším případě může zajistit profesní partnerství.

Na obě akce se registrovalo přes sto firem a institucí, naplánováno bylo více než sto čtyřicet individuálních schůzek. Registrované firmy byly většinou z Opolského vojvodství a z Moravskoslezského kraje. Byly zastoupeny firmy z hutnictví, strojírenství, nábytkářského průmyslu, potravinářského průmyslu, ale taky z cestovního ruchu a drobní živnostníci. Své projektové záměry pro nové programovací období 2014+ si spolu prodiskutovaly taky tři obce z Moravskoslezského kraje se dvěma městy z Opolského vojvodství.

B2B v Ostravě

Dne 18. 6. 2014 se v Ostravě uskutečnilo B2B setkání českých a polských podnikatelů. Setkání se konalo od 9 hodin v prostorách restaurace Pod Věží. Dvoustranných jednání se účastnilo 73 účastníků - 36 z České republiky a 37 z Polské republiky – kteří zastupovali celkem 62 firem. Jednalo se především o zástupce strojírenských a hutnických firem, společností z výrobního sektoru, menších obchodních firem ale také drobných živnostníků. Kromě podnikatelů se setkání účastnili také zástupci hospodářských komor či organizace Czech Trade, kteří během jednání objasňovali možnosti podpory podnikatelů.

Během dopoledne bylo zrealizováno 89 schůzek o délce 20 minut. Z hodnocení účastníků vyplývá, že B2B aktivitu považují za velmi dobrou. Ve čtyřech případech dosvědčili účastníci setkání konkrétní výsledky v podobě navázání nové spolupráce firem. Dalších 18 zástupců firem pak označilo přeshraniční spolupráci s partnerem jako možnou.

B2B v Opoli

Dne 10. 4. 2015 se v Opoli konalo druhé B2B setkání. 

Někteří ze zúčastněných hledali nové možnosti rozvoje své firmy, jiní zase potřebovali partnera pro realizaci svých projektových záměrů, které by chtěli předložit do nově připravovaného operačního programu přeshraniční spolupráce. Účastníci, kteří si nenašli vhodného partnera, měli možnost sejít se se zástupci hospodářských komor z obou zemí. Tyto komory slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů a jsou také schopny zajistit zájemcům navázání nového partnerství.
Mimo již zmiňované plánované česko-polské schůzky bylo zřejmé, že firmy měly zájem také o navázání spolupráce s firmami a institucemi ze své země. Dá se tedy říct, že obě B2B setkání proběhla v příjemném kooperativním duchu.  
B2B setkání, konaná v rámci tohoto projektu je možné označit za nejžádanější a nejefektivnější způsob propojování společného evropského trhu na obou stranách hranice.
Úspěšnost těchto aktivit byla následně pořadatelům potvrzena, některé firmy se totiž vyjádřily, že došlo k úspěšnému navázání spolupráce a skutečně dojde k realizaci společných záměrů, převážně v oblasti cestovního ruchu.

Statistiky z B2B konaného v Opoli za českou stranu:

Po akci byly účastníkům zaslány dotazníky, které měly za cíl zhodnotit efektivnost B2B setkání.
Z českých účastníků bylo zasláno šest účastníky vyplněných dotazníků, z toho s organizací aktivity byli spokojeni všichni účastníci.
Na otázku „Jak Vám vyhovovalo vybrané místo a samotná realizace schůzek (dostatek prostoru, asistence tlumočníků, atd.)?“ odpověděli čtyři  účastníci, že místo i realizace schůzek byly výborné a dva že místo i realizace schůzek byly dostačující, aby splnily požadovaný účel.
Na otázku „Měli jste na svá jednání dostatek času?“ odpověděli čtyři účastníci, že nastavený čas naprosto vyhovoval, stačili si říct vše, co bylo třeba a dva, že čas byl nedostatečný, ale měli prostor vše dořešit po skončení jednání.
Na otázku „Jak byste vyhodnotili Vaše schůzky?“ odpověděli čtyři účastníci, že s jedním či více subjekty bude spolupráce v budoucnu možná, ale vše vyžaduje ještě další jednání a dva účastníci odpověděli, že schůzky byly pouze informativní.

 

 

Česky
obrazek: